बिपत ब्यवस्थापन समितिले ले हेलम्बु गाउपालिकालाई छुटएको टेण्ट गाउपालिकालाइ थाहाइ नदिइ नेकपाका कर्याकर्ताको हात हात मा

प्रतिकृय

प्रतिकृय