Sunday, July 14, 2024

Tag: new nepali mhendo maya songs

Lhai Byon-Chija Lama/Shanti Mamba Hyor hyorle khyor khyorle

  https://www.youtube.com/watch?v=yqVrvwMscW0 केही समय अगाडी मात्र एउटा तामाङ गीति सङ्ग्रह ल्हाई ब्योन नामाक समुहबद्द रुपमा पस्चिमेली तामाङ गीत संगीतको जमादमा उदायेको ल्हाई ब्योनको चिजा लामा र...
- Advertisement -

विशेष

ताजा खबर